با تولیدات گل رز آشنا شوید.

گلخانه درویش پایا

  • گلخانه شیشه ای تمام اتوماتیک ساخت شرکت دالسم (هلند)
  • مجهز به سامانه کنترل هوشمند ، شرکت پریوا هلند
  • این گلخانه به مساحت 12000 متر مربع ، به سبک ونلو ، با دارابودن سنسور های حساس ، به رطوبت ، دما و تابش در هر سه دقیقه ، اطلاعات دقیق را را به سیستم کامپیوتری پریوا فرستاده و متناسب با اطلاعات ورودی بهترین تصمیم جهت تنظیم اقلیم مناسب برای رشد گل رز به صورت هوشمند اتخاذ و فرمان داده می شود. همچنین سیستم هیدروپونیک دالسم جهت آبیاری و تغذیه با سنسور های بسیار دقیق ، بهترین شرایط آبیاری و تغذیه ای را برای گل های کشت شده در بسترهای کشت ، فراهم آورده است.

در این شرکت پس از برداشت تک تک گل های رز توسط کارشناسان کنترل کیفیت بازرسی شده و تنها رزهایی که استانداردهای کنترل کیفی ما را داشته باشند بسته بندی خواهد شد.

roseflower